Atık Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi sunumları

Alternatif Hammadde Uygulamaları İNCELE
Ambalaj Atıklarının Kontrolü İNCELE
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İNCELE
Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği İNCELE
Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği İNCELE
Atık Yağların Yönetim Sistemi Ve Mevzuat Çalışması İNCELE
Atık Yönetim Planı İNCELE
Atık Yönetim Uygulaması İNCELE
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik İNCELE
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik İNCELE
Belediye Atıklarının Entegre Yönetimi Ve Mevzuat İNCELE
Bitkisel Atık Yağların Yönetimi İNCELE
Düzenli Depolama Ve Yakma Tesisleri Mahalli Çevre Kurul Kararı Alınması İNCELE
Hayvansal Atıkların Yönetimi İNCELE
Maden Atıkları Yönetmeliği Ve Uygulamaları İNCELE
Ömrünü Tamamlamış Araçlar Ve Bertarafı İNCELE
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin _Kontrolü Yönetmeliği Ve Uygulamaları İNCELE
Plastik Torbaların Ücretlendirilmesi İNCELE
Sahipsiz Atıklar İNCELE
Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı İNCELE
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 1 İNCELE
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2 İNCELE
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği İNCELE
Ulusal Atık Yönetimi Ve Eylem Planı İNCELE


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları