Belirli Boya Vernik ve Araç Yenileme Ürünlerinde Kullanılan Toplam Uçucu Organik Bileşik İçeriğinin Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

20.11.2017
AB’ye katılım için Ulusal Eylem Planında 2017 yılı yayımlanacağı belirtilen 2004/42/EC sayılı “Belirli Boya, Vernik ve Araç Yenileme Ürünlerinde Kullanılan Toplam Uçucu Organik Bileşik İçeriğinin Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.
Söz konusu Taslak Yönetmelik; IPA Projeleri kapsamında Bakanlığımız tarafından yürütülen ve 2014 yılında tamamlanan “Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi” ile çalışılarak hazırlanmıştır.
Bilindiği üzere; Benzen, Toluen, Ksilen ve benzeri organik buhar ve gazların toplam karbon cinsinden ifade edilen Uçucu Organik Bileşikler (UOB) insan sağlığına doğrudan olumsuz etki edebilir ve yer seviyesi ozon kirliliğine sebep olur. Uçucu Organik Bileşik emisyonları, solvent içeren ürünlerin endüstriyel ve evsel tüketimi, petrol türevlerinin depolama ve dolum esnasında buharlaşması, ulaşım (Motorsiklet başta olmak üzere araç kullanımı, araç benzin depolarından buharlaşma) ısınma (Odun başta olmak üzere yakıt yakma)  endüstriyel yakma, katı atık depolama tesislerinden kaynaklanmaktadır.
Bu düzenleme ile; Belirli boya ve vernik ile araç yenileme ürünlerinde kullanılan organik solventlerden kaynaklanan uçucu organik bileşik emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin usul
ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile;
– Yapı Malzemelerine uygulanan dekoratif boyaların sınır değerlere uygunluğunun piyasa gözetim ve denetiminden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
– Mobilya ürünlerine uygulanan dekoratif boya ve verniklerin sınır değerlere uygunluğunun piyasa gözetim ve denetiminden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
– Araç yenileme ürünlerinin sınır değerlere uygunluğunun piyasa gözetim ve denetiminden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu olacaktır.
Yönetmelik Taslağı İçin Tıklayınız.
Görüş İşleme Formu İçin Tıklayınız.

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
Mesaj Gönderin...
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.
Powered by