Binaların Gürültüye Karşı Korunması

   

 

 

 

 

          Binalarda komşu ve çevredeki diğer unsurlardan oluşan gürültülerin rahatsızlık vermemesine yönelik ses yalıtımı yapılmasını ve kurallarını getiren Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Bu yönetmeliğin amacı; binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin üzerindeki etkilerini en aza indirecek tasarım, yapım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralları belirtmektedir.

    Yeni binaların inşasında bu yönetmelikte öngörülen esaslar dikkate alınacaktır. Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti halinde, bu eksikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmez.

     Binalarda yapım aşamasında ve sonrasında ölçüm ve test raporlarını D1 ve D2 sertifikalarına sahip bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanacaktır. Bu ölçümler uluslararası ölçüm standartları uygulanarak gerçekleşecek ve bina ile ilgili performans belgesi düzenlenecektir.

 

İlker CİVİL                            

Laboratuvar Sorumlusu /Çevre Mühendisi

 

Kaynaklar;

  • Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
  • Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ
  • Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları