Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Görüşlere Açılmıştır

Bilindiği üzere, 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ile bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geçici depolanmasına, taşınmasına, bertaraf edilmesine, ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına, geçici depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esasları belirleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu çerçevede, bitkisel atık yağların yönetiminin ülkemizde daha etkin ve günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” hazırlanmıştır.

Taslak Yönetmeliğe sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilme tarihi 23 Şubat 2015’tir. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin volkan.yanmaz@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

 Taslak Metne ve Görüş Bildirme Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.