Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının Dikkatine

04.10.2017

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları tarafından, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği kapsamında yapılmış olan SEÖS ölçümlerinde, yardımcı parametreler için fiyatlandırmanın yapılmadığı   ve  2017 asgari fiyat tarifesinde,  İMİSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER başlığı adı altında bulunan imisyon parametreleri ölçümlerinde, çöken toz, PM10 ve pasif örneklemeler için ayrı ayrı fiyat teklifi yerine hava kalitesi modellemesi olarak tek fiyatın verildiği  bilgisi Bakanlığımıza iletilmiştir.

Laboratuvarlar tarafından hava kalitesi modellemesi olarak tek bir fiyatlandırmanın ve SEÖS ölçümlerinde yardımcı parametreler dikkate alınmadan fiyat tekliflerinin yapılması, laboratuvarlar arasındaki rekabeti olumsuz olarak etkileyen bir durum teşkil etmektedir.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Kapsamında Ölçüm Ve Analiz Yapan Laboratuvarlar tarafından, KGS2 ve YGT sürecinde yapılacak ölçümlerde, fiyatlandırmalar yapılırken asgari fiyat listesinde yer aldığı üzere taban fiyata yardımcı parametre fiyatlarının da ilave edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca imisyon modellemesi yapılırken Bakanlığımız asgari fiyat tarifesinde belirtildiği gibi her bir örnekleme türü için (çöken toz, PM10, pasif örnekleme) ayrı ayrı fiyatlandırmanın yapılması ve bu konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

KAYNAK: http://www.csb.gov.tr/projeler/lab/index.php


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları