Çevresel Gürültü Kapsamında Haz. Rapor Formatları

Formatlar ne zaman uygulamaya konulacaktır?

Formatlarımız yayımlanma tarihi (15.06.2011) itibari ile yürürlüktedir…

Mevcut başvurularda bu formatlar doğrultusunda rapor revizyonu istenmeli midir?

Talep üzerine hazırlanan raporlarda (15.06.2011 tarihinden önce yapılmış ölçümleri içeren raporlarda), genel olarak mevcut formatlar esas alınarak değerlendirme yapılarak nihai edilme işlemleri sürdürülecektir…

Özellikle ölçümlerin yenilenmesini gerektiren durumlara istinaden, yapılması istenen rapor revizyonlarının, yeni formatlar çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir…

Canlı Müzik İznine esas başvurularda yapılacak ölçümler;

15.06.2011 tarihinden önce “Emisyon Ölçümleri Yönetim Sistemi”ne bildirilen mevcut ölçüm randevuları için,yetkili idareden (il çevre ve orman müdürlüğü ve/veya yetki devri yapılmış belediye başkanlığı) görüş alınacak olup yetkililerce uygun kabul edilmesi durumunda belirlenen saat ve tarihte ölçümler gerçekleştirilebilecektir; diğer taraftan, yetkililerce uygun görülmemesi durumunda ise ölçüm saat ve tarihleri uygun olacak şekilde değiştirilerek gerçekleştirilecektir (eğlence_CGSDR Formatı dipnot açıklama_ 1)…

 

Formatlarda yer alan açıklamalar (dipnotlar), rapor hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınmalı mıdır?

Formatlarda özellikle (eğlence yerleri ve işyeri, atölye ve imalathanelere yönelik formatlarda) yer alan açıklama notları ilgili format maddelerinin uygulamaya yönelik açıklamaları olup raporların hazırlanması ve ilgili raporların değerlendirilmesi aşamasında kesinlikle göz önünde bulundurulacak olup eksiklik tespiti halinde ilgili açıklamaya bağlı olarak rapor revizyonu talep edilmelidir…


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.