Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, tesis ve işletmelerin faaliyetleri sırasında oluşan titreşim ve gürültünün çevreye verdiği rahatsızlığın değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis ve faaliyetler için “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı” Çevre izni alma zorunluluğu bulunan tesisler çevre izin işlemleri kapsamında ve bünyesinde gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak müzik yayını yapan işletmeler canlı müzik ruhsatı işlemleri için bu ölçümleri yaptırmak ve ölçüm sonuçlarının Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ nde belirtilen sınır değerleri sağlamak ile yükümlüdür.

Gerek ruhsatlı gerekse ruhsatsız olsun ses şikayeti alan işletme ve tesislere yönelik şikayetlerinde ilgili yönetmelik kapsamında yine yetkili laboratuarlara ölçüm yaptırmak suretiyle ilgili idarelere sunulması gerekmektedir.

Akustik gürültü, çevresel gürültü ve titreşim ölçüm hizmeti verecek laboratuvarlar  TÜRKAK’ tan Akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan yetkili olmalı ve gürültü konusunda uygun eğitimleri başarıyla tamamlamış personelleri istihdam etmesi zorunludur.

Haliç Çevre Laboratuvarı olarak bu kapsamdaki ihtiyaçlarınızı sahip olduğumuz çok sayıdaki sertifikalı personel ve cihaz altyapımız ile en hızlı ve en doğru şekilde çözmeyi amaçlıyoruz.

Çevresel Gürültü – Çevresel Titreşim Ölçümleri ve Raporlamaları | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu
Çevresel Gürültü Ölçümleri
• Akustik Gürültü Ölçümü ve Modelleme
• Çevresel Gürültü Ölçümü
• Tesis İçi Gürültü Ölçümü ve Haritalanması
• Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümü ve Haritalanması
• Deniz Araçlarından, Trafik-İş Makinelerinden
• Hava ile Yayılan Ses ve Darbe Sesi Yalıtımının ve Donanım Sesinin Sahada Ölçülmesi
• Yapılarda Hizmet Donanımlarından Kaynaklanan Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi
• Yapıların ve Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımı İçin Sahada Yapılacak Ölçümler
• Yapı Elemanlarında ve Yapılarda Ses Yalıtımının Alan Ölçümü

Çevresel Titreşim Ölçümleri
• Çevresel Titreşim Ölçümü
• Mekanik Titreşim ve Şok Ölçümü
• Binalarda, Makine ve Teçhizatlardan Kaynaklı Titreşimin Ölçümü
• Hidroelektrik Santrallerinde Makine Titreşimi Ölçümü
• Madencilik- Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümü
• Gürültü İzni Kapsamında Titreşim Ölçümü
• Tesis İçi Titreşim Ölçümü ve Haritalanması

Mevcut İşletme / Tesisler
 Çevre İznine Tabi İşletmeler İçin Akustik Rapor Formatı
 Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler İçin Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatı
 Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatı
 İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatı

Planlanan ve ÇED Kapsamında Değerlendirilen İşletme / Tesisler
 Planlanan İzne Tabi Tesisler İçin Akustik Rapor Formatı
 Ulaşım Sektörü İçin Akustik Rapor Formatı
 Toplu Konut Projeleri İçin Akustik Rapor Formatı
 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Değişiklik-1 Değişiklik-2
 Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)
 Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Gürültünün Kontrol Altına Alınması İçin Öncelikli Yapılması Gerekenler

Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Kara Yolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Hafif Raylı Sistemler için Gürültü Sınır Değerleri
Havaalanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Endüstri Tesisleri için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Şantiye Alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
İç Ortam Gürültü Seviye Sınır Değerleri
Kaynakların Ses Seviyeleri
Çevresel Gürültü Esas ve Kriterleri

Gürültüye Hassas Kullanımların Bulunduğu Alanlar İçin Esas ve Kriterler
Gürültüye Hassas Kullanımlar İçin Gürültü Kontrolü

İşletmeler, Tesisler ve İşyerlerinin Çevresel Gürültü Yönünden Değerlendirilmesi
Çevre İzni Veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine Tabi İşletme ve Tesislerde Çevresel Gürültüye Yönelik Değerlendirme

Rapor, Harita ve Eylem Planı Hazırlayacaklarda Değendirme Kriterleri
Rapor, Harita ve Eylem Planı Hazırlayacaklarda Araran Esas ve Kriterler

 Gürültü Yönetmeliği Sunumu (İndir)


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları