Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi ve Sınavı

15 Şubat 2018

Bilindiği üzere “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında Çevre Ölçüm ve Analizleri gerçekleştiren çevre laboratuvarlarının; emisyon ve imisyon ölçümleri Raporlama Sorumlusu personelleri için, 19-22 Şubat 2018 ve 23-26 Şubat 2018 tarihlerinde iki grup halinde sertifikasyon eğitimi gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitim ve sınav ile ilgili olarak aşağıda bilgilendirme yapılmıştır.
  • Yapılacak olan eğitime ilişkin eğitim notları, aşağıdaki linkte yer almaktadır.
  • Katılımcıların, eğitim sonu yapılacak olan sınav esnasındaki hesaplamalarda kullanmaları için  (cep telefonları da sınav esnasında kullanılmasına müsaade edilmeyeceğinden ) yanlarında hesap makinası getirmeleri gerekmektedir.
  • Halen çalışmakta olan ve 01 Aralık 2017   tarihli  duyuruda  ön lisans mezunu emisyon-imisyon ölçüm personelleri için  bir defaya mahsus getirilen haktan yararlanacak personelin, duyuruda belirtildiği gibi  geriye dönük olarak en az 1 sene emisyon-imisyon konusunda Bakanlığımıza ve/veya İl Müdürlüklerimize sunulan raporların ( hangi tesis için hazırlandığı, rapor tarihi, rapor no gibi bilgilerin yer aldığı ) sadece üst sayfa rapor bilgilerini içeren fotokopilerin, eğitime gelirken beraberinde getirmeleri gerekmektedir.
  • Sadece imisyon kapsamında yetkili olan çevre laboratuvarlarından; talep edilmesi halinde bu laboratuvarlarda çalışan raporlama personeli için sadece imisyon kapsamında yetkilendirme yapılabilecektir. Ancak laboratuvarın kapsamına emisyon kısmını alması veya imisyon raporlama personelinin, emisyon kapsamı bulunan laboratuvara geçmesi halinde, emisyon ölçümüne ilişkin raporlama yapabilmesi için personelin emisyon kapsamı raporlama sertifikasyon eğitimine katılması ve sertifika alması gerekmektedir.

*Eğitim Notları


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.