Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi sunumları

 TS EN 15259 – Ölçme Bölgeleri, Yerleri Ve Ölçümün Amacı, Planı İçin Gereklilikler İNCELE
 Hız Ve Nem Tayini İNCELE
 Gravimetrik Metot İle İzokinetik Koşullarda Baca Gazında Partiküler Madde Ölçümü İNCELE
 Yanma Gazları Ölçümü İNCELE
 Bacagazı Ölçüm Ve Örneklemeleri (Siyanür, Sülfürik Asit, Krom+6İNCELE
 Ağır Metal, VOC Örneklemesi İNCELE
 Baca Gazında HCl-HF-Formaldehit-Amonyak Örneklemesi İNCELE
 PAH-PCDD/DF İNCELE
 Aletli Teknikleri Kullanarak Gaz Ve Buharların Ölçülmesine İlişkin Örnek Hesaplamalar İNCELE
 Saha Personelin Ölçüm Sırasında Dikkat Edeceği Hususlar İNCELE

 


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları