Emisyon Ölçüm Paneli Hakkında Duyuru

16 Mart 2018

Bilindiği üzere Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar, emisyon/imisyon/gürültü/titreşim ölçüm bilgilerini web üzerinden sistem gereği en az 5 gün öncesinden Emisyon Ölçüm Paneline girmektedirler. Girişleri yapılan ölçümlerle ilgili değişiklikler ölçüme 2 gün kalana kadar yetkili laboratuvar tarafından yapılabilmektedir. Verilen sürenin sonrasında ortaya çıkan değişiklik/iptal/kısmi iptal talepleri Bakanlığımız tarafından değerlendirilmektedir.

Konuyla ilgili daha önceki yıllarda Bakanlığımızca yapılan bildirimlerde de belirtildiği üzere; tesis kaynaklı ölçüme engel bir durum olduğunda (Örn: Proses, kazan, cihaz arızası vb.) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinin de bilgisi dâhilinde, tesisten de konuyu doğrulayan ve açıklayan bir yazı alınması şartı ile panelde değişiklik yapılacağı ifade edilmişti. Yine personel rahatsızlığı, kaza, olumsuz hava koşulları vb. ölçüme engel durumlar söz konusu olduğunda bu durumun belgelenmesi şartı ile ölçüm panelinde değişiklik veya iptal yapılabileceği bildirilmişti.

Son dönemde konuyla ilgili gelen talepler incelendiğinde, özellikle; planlama hatalarından, personel yazım hatalarından ve tesiste ön tespit çalışması yapılmamasından kaynaklı çok fazla geri dönüş olduğu belirlenmiştir. Yetkili laboratuvar, ölçüm yapacağı tesisteki kaynak ve parametre tespitini doğru bir şekilde yapmak ve buna göre ölçüm programını belirlemekle yükümlüdür. Her geçen gün sektöre katılan laboratuvar sayısının artması da göz önünde bulundurulduğunda, bu işlemlerin Bakanlığımıza ayrı bir iş yükü getirdiği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle 01.04.2018 tarihinden itibaren; planlama hatalarından kaynaklı, personel yazım hatalarından kaynaklı ve ölçüm yapılacak tesiste doğru ve uygun tespit yapılmamasından kaynaklı değişiklik ve iptal/kısmi iptal talepleri değerlendirilmeyecek olup, yalnızca tesiste oluşan ve ölçüme engel olan durumlar (proses, kazan, cihaz arızası, hava şartları vb.) ile personel sağlık problemleriyle ilgili durumlarda, gerekçelere dair belge sunulması ve yapılacak incelemede uygun görülmesi halinde panelde düzeltme ve iptal/kısmi iptal yapılacaktır.

Ayrıca;  “Tesis ölçüme uygun olmadığı için ölçüm yapılamadığı” hakkında yapılan bildirimlerde Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Ek-6 gereği yapılacak değerlendirmeye göre “Ölçüm yapılacağı önceden bildirilen tesiste ölçüm için gerekli şartların olmadığının tespiti” hükmüne göre “10 ceza puanı” uygulanacaktır.

Tüm yetkili laboratuvarlara duyurulur.

KAYNAK: http://lab.csb.gov.tr


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.