Emisyon Ölçümü

Emisyon Ölçümü Neden Yapılır?

Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ nde endüstriyel tesislere ait yasal limitler belirlenmiştir. Endüstriler bu limitleri göz önünde bulundurarak atmosfere salınan atık gazlarının kontrolünü sağlamakla ve bununla ilgili emisyon ölçümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili akredite kuruluşlara yaptırarak bir rapor haline getirip beyan etmekle yükümlüdür.

Emisyon Nedir?

Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileridir.

Emisyon Ölçüm Yerleri

Emisyon Ölçümü yapılacak bacalar, TSE, EPA, DIN veya CEN normlarına uygun olmalıdır. Ölçümü yapılacak ilgili bacayı, teknik ve iş güvenliği açısından uygun hale getirmekte işletme/tesis yetkilileri sorumludur.

Emisyon Ölçümlerinin Planlanması ve Yapılması

emisyon ölçümü ile ilgili görsel resim

           Ölçümler, ilgili bacada izokinetik şartların sağlandığı noktalarda yapılmalıdır. Kullanılacak ölçüm cihazları TSE, EPA, DIN ve CEN normlarına uygun olmalıdır. Ölçümler, 3 ardışık zamanda yapılmalı ve izne esas olan en büyük yükte tesis çalıştırılarak yapılmalıdır.

Emisyon Ölçümlerinde Parametre Seçimi

            Emisyon ölçümü yapılacak bacada tayin edilecek parametreler belirlenirken Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ekleri ve bacanın bağlı olduğu proses önem arz etmektedir. Bu bağlamda teknik inceleme yapıldıktan sonra parametreler belirlenir ve daha sonra ölçümler planlanarak gerçekleştirilir. Ölçüm yapılacak parametrelerin bazıları şunlardır;

 • Bacada Partikül Madde Ölçümü
 • Bacada Yanma Gazları Ölçümü
 • Bacada Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Ölçümü
 • Bacada Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü
 • Baca Gazı Hız, Nem, Sıcaklık, İslilik Ölçümü
 • Baca Gazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi
 • Baca Yüksekliklerinin (Abak Hesabı ile) Belirlenmesi
 • Ağır Metal Ölçüm ve Analizi
 • Bacada Klor (HCl) Ölçüm ve Analizi
 • Bacada Flor (HF) Ölçüm ve Analizi
 • Bacada Nitrik Asit (HNO₃) Ölçümü ve Analizi
 • Bacada Hidrojen Sülfür (H₂S) Ölçümü ve Analizi
 • Bacada Amonyak (NH₃) Ölçüm ve Analizi
 • Bacada Formaldehit (CH₂O) Ölçüm ve Analizi
 • Bacada Sülfürik Asit (H₂SO₄) Ölçüm ve Analizi
 • Bacada Siyanür (HCN) Ölçüm ve Analizi
 • Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Örneklemesi
 • PCDD/PCDF Örneklemesi
 • Kütlesel Debi Hesaplanması
 • Kazan Verimi, Kazan Kayıpları, Filtre Performans, Deneme Yakması Ölçümleri
 • Bacada Fosforik Asit Örnekleme ve Tayini
 • Bacada Krom+6 Örneklemesi ve Tayini
 • Metan(CH₄) ölçümü
Sonuçların Değerlendirilmesi ve Rapor Edilmesi

            Emisyon raporu, ölçüm sonuçlarını ayrıntılı şekilde ihtiva edecek şekilde düzenlenmelidir. Raporda tesis hakkında bilgi ve çalışma kapasitelerini içeren bilgiler, ölçümü yapılan bacaya ait ayrıntılı fotoğraflar, cihaz çıktıları, analiz çıktıları ve hesaplar yer almalıdır. Üç ardışık zamanda yapılan ölçümlerin sonuçları ve ortalamalarının hiç biri yönetmelikte verilen sınır değerleri aşmamalıdır.

Beyan edilen bu raporlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzni belgesinin alımı sürecinde kullanılır.  Tanzim edilen bu raporların geçerlilik süresi 2 yıldır.

Değerlendirme

Hava kirliliği, doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürmektedir. Günümüzde hava kirliliği nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel sorunlar yaygın olarak yaşanmaktadır. Yoğun şehirleşme, şehirlerin yanlış yerleşmesi, motorlu taşıt sayısının artması, düzensiz sanayileşme, kalitesiz yakıt kullanımı, topografik ve meteorolojik şartlar gibi nedenlerden dolayı büyük şehirlerimizde özellikle kış mevsiminde hava kirliliği yaşanabilmektedir.

Bu bağlamda sürdürülebilir bir çevre için endüstrilerin atmosfere yolladıkları atık gazların kontrolü önem arz etmektedir.

Kaynak
 • Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

 

İlker CİVİL
Çevre Mühendisi


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
Mesaj Gönderin...
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.
Powered by