Fiziksel Etken Ölçümleri 

İş Hijyeni – Fiziksel Etken Ölçümleri çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma gibi fiziksel etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin belirlenerek raporlanmasını gerektirmektedir. İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirirken veya yeniletirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder. Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlatır.

İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

– İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

– İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

– İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Fiziksel  etkenler,  her iş kolunda ortam ve kişisel maruziyet bazında değerlendirilmesi gereken önemli risk kaynaklarıdır. Laboratuvarımız fizikzel parametrelerinin ölçümleri konusunda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikasına sahip olup, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

Fiziksel Etken Ölçümleri Alanında Hizmet Verilen Yetkili Parametre Listesi

Kapsam Parametre  İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun Adı Metot Numarası  ve Tarihi
Fiziksel Makine Gürültüsü Ölçümü  Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve  belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini TS EN ISO 11201
 Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve
benzer çevresel  düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki
emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
TS EN ISO 11202
 Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve
doğru çevresel  düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki
emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
TS EN ISO 11204
Fiziksel Ortam Gürültü Ölçümü  Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini TS ISO 1996-2
İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü HLC-06 İşletme içi metot
Fiziksel Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü  İş Yerinde Maruz Kalınan  Gürültünün Tayini ve bu Gürültünün Sebep Olduğu  İşitme Kaybının Tahmini TS 2607 ISO 1999
 Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler TS EN ISO 9612
Fiziksel Kulak İçi Gürültü Maruziyeti Ölçümü Kulak yakınındaki ses kaynaklarından gürültü maruziyetinin ölçülmesi ISO 11904-1
Fiziksel Titreşim El-Kol Maruziyeti Ölçümü  Mekanik titreşim – kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
 Mekanik titreşim – kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-2
Fiziksel Titreşim Tüm Vücut Maruziyeti Ölçümü  Mekanik titreşim ve şok – tüm vücut titreşime maruz kalma değerlendirilmesi TS ISO 2631-1
Fiziksel Titreşim Ölçümü  Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların
Deneye Tabi Tutulması
EN 1032 +A1
Fiziksel Aydınlatma/Işık Şiddeti Ölçümleri  Çalışma alanlarındaki aydınlatma seviyesinin ölçümü 928-1-IPG-039
Fiziksel Termal Konfor/Isı Baskısı/Sıcaklık Ölçümleri  Termal çevrenin ergonomisi- WBGT (ıslak ampul küresel sıcaklık) endeksi kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesi TS EN 7243
 Termal ortamının ergonomisi -PMV ve PPD endeksleri ve yerel termal konfor kriterleri  hesaplama yöntemi kullanılarak termal konforun Analitik belirlenmesi ve yorumlanması ISO 7730
Fiziksel Elektromanyetik Alan Ölçümü İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz – 1 Mhz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standart TS EN 50413

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.