–   Fiziksel Etken Ölçümleri Alanında Hizmet Verilecek Parametre Listesi

Kapsam¹ Parametre²  İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun Adı Metot Numarası  ve Tarihi
Fiziksel Gürültü  Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – İhmal edilebilir düzeydeki çevresel  düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve  belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini TS EN ISO 11201
 Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve
benzer çevresel  düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki
emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
TS EN ISO 11202
 Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve
doğru çevresel  düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki
emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
TS EN ISO 11204
Fiziksel Titreşim El-Kol Maruziyeti  Mekanik titreşim – kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
 Mekanik titreşim – kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-2
Fiziksel Titreşim Tüm Vücut Maruziyeti  Mekanik titreşim ve şok – tüm vücut titreşime maruz kalma değerlendirilmesi TS ISO 2631-1
Fiziksel Gürültü  İş Yerinde Maruz Kalınan  Gürültünün Tayini ve bu Gürültünün Sebep Olduğu  İşitme Kaybının Tahmini TS 2607 ISO 1999
Fiziksel Kişisel Maruziyet Gürültü  Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler TS EN ISO 9612
Fiziksel İç Ortam Gürültü  Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini TS ISO 1996-2
Fiziksel Titreşim  Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların
Deneye Tabi Tutulması
EN 1032 +A1
Fiziksel Aydınlatma Ölçümleri  Çalışma alanlarındaki aydınlatma seviyesinin ölçümü 928-1-IPG-039
Fiziksel Termal Konfor Ölçümleri  Sıcak ortamlar-WBGT (Yaş-hazne küre sıcaklığı) indeksine göre ısının çalışan
üzerindeki baskısının tahmini
TS EN 27243
 Termal ortamının ergonomisi -PMV ve PPD endeksleri ve yerel termal konfor kriterleri  hesaplama yöntemi kullanılarak termal konforun Analitik belirlenmesi ve yorumlanması ISO 7730
Fiziksel Çalışma Ortamı Havası ve Kişisel Maruziyet Elektromanyetik Alan Ölçümü İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz – 1 Mhz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standart TS EN 50413
Fiziksel Gürültü İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü HLC-06 İşletme içi metot
Fiziksel Gürültü Kulak yakınındaki ses kaynaklarından gürültü maruziyetinin ölçülmesi ISO 11904-1
Fiziksel Çalışma Ortamı/Kişisel Gaz Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin algılanması ve ölçülmesi( H2S, %LEL, CO, O2, CO2,SO2, NO2 ) HLC.04- İşletme İçi Metot

     Açıklamalar: Kapsam: Fiziksel Etkenler, Kimyasal Etkenler, Biyolojik Etkenler – Hizmet verilen iş hijyeni ölçüm, test ve analiz ismi  (Örnek: Gürültü ölçümü)

 

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Mesaj Gönderin...
Laboratuvarımız, COVID-19 adlı salgın sebebiyle faaliyetini durdurmuş olup, mesajınıza 01.06.2020 tarihi itibariyle geri dönüş yapılacaktır.