Fiziksel Etken Ölçümleri 

İş Hijyeni – Fiziksel Etken Ölçümleri çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma gibi fiziksel etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin belirlenerek raporlanmasını gerektirmektedir. İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirirken veya yeniletirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder. Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlatır.

İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

– İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

– İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

– İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Fiziksel  etkenler,  her iş kolunda ortam ve kişisel maruziyet bazında değerlendirilmesi gereken önemli risk kaynaklarıdır. Laboratuvarımız fizikzel parametrelerinin ölçümleri konusunda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikasına sahip olup, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

Fiziksel Etken Ölçümleri Alanında Hizmet Verilen Yetkili Parametre Listesi

KapsamParametre İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun AdıMetot Numarası  ve Tarihi
FizikselMakine Gürültüsü Ölçümü Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve  belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayiniTS EN ISO 11201
 Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve
benzer çevresel  düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki
emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
TS EN ISO 11202
 Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve
doğru çevresel  düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki
emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
TS EN ISO 11204
FizikselOrtam Gürültü Ölçümü Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin TayiniTS ISO 1996-2
İşyeri Ortamı Gürültü ÖlçümüHLC-06 İşletme içi metot
FizikselKişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü İş Yerinde Maruz Kalınan  Gürültünün Tayini ve bu Gürültünün Sebep Olduğu  İşitme Kaybının TahminiTS 2607 ISO 1999
 Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensiplerTS EN ISO 9612
FizikselKulak İçi Gürültü Maruziyeti ÖlçümüKulak yakınındaki ses kaynaklarından gürültü maruziyetinin ölçülmesiISO 11904-1
FizikselTitreşim El-Kol Maruziyeti Ölçümü Mekanik titreşim – kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
 Mekanik titreşim – kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-2
FizikselTitreşim Tüm Vücut Maruziyeti Ölçümü Mekanik titreşim ve şok – tüm vücut titreşime maruz kalma değerlendirilmesiTS ISO 2631-1
FizikselTitreşim Ölçümü Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların
Deneye Tabi Tutulması
EN 1032 +A1
FizikselAydınlatma/Işık Şiddeti Ölçümleri Çalışma alanlarındaki aydınlatma seviyesinin ölçümü928-1-IPG-039
FizikselTermal Konfor/Isı Baskısı/Sıcaklık Ölçümleri Termal çevrenin ergonomisi- WBGT (ıslak ampul küresel sıcaklık) endeksi kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesiTS EN 7243
 Termal ortamının ergonomisi -PMV ve PPD endeksleri ve yerel termal konfor kriterleri  hesaplama yöntemi kullanılarak termal konforun Analitik belirlenmesi ve yorumlanmasıISO 7730
FizikselElektromanyetik Alan Ölçümüİnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz – 1 Mhz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standartTS EN 50413

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.