GFB Başvurularında Gerekli Olan Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği‘nin

EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve

EK-3B:Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri‘nde belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur.

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

ÇED Kararı

Sicil Gazetesi

Kapasite raporu

* İş Akım Şeması ve Proses Özeti

 

Kaynak: http://www.csb.gov.tr


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları