GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

 Kişisel, Ortam ve Çevresel Gürültü Ölçümü 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ölçümleri kapsamında kişisel gürültü ölçümleri Türkiye’de kulak dışına konulan cihazlar ile belirlenmektedir. Bu yöntem ile özellikle kulaklık kullanarak yaşanılan maruziyetlerin tespiti mümkün olmamaktadır. Özellikle çağrı merkezlerindeki maruziyetlerin sağlıklı belirlenmesine yönelik kapsamımıza kulak içi gürültü ölçümlerini ekleyerek Türkiye’deki ilk akredite ve yetkili kurum olduk.

Haliç Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı olarak farklı sektörlerin taleplerini karşılamak amacı ile gürültü ölçüm kapsamımıza her geçen gün yeni metotlar eklemekteyiz.

Gürültü; uyumsuz, düzensiz bir biçimde çıkan, rahatsız edici her türlü ses olarak tanımlanmaktadır. Ancak öncelikli olarak verdiği rahatsızlığın yanında sağlığa olan etkilerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Gürültü kaynaklı işitme kaybı nedir?

Her gün çevremizde televizyon ve radyodan gelen sesler, ev aletleri ve trafik sesleri gibi sesler ile yaşamaktayız. Normalde, bu sesler işitme duyumuza zarar vermeyen güvenli seviyelerdedir. Ancak sesler çok yüksek(kısa bir süre için bile olsa) veya uzun sürdüğünde zararlı olabilmektedir. Bu sesler iç kulaktaki hassas yapılara zarar verebileceği gibi ses kaynaklı işitme kaybına neden olabilir.

Yüksek ses, fiziksel ve psikolojik stres yaratabilir, üretkenliği azaltabilir, iletişim ve konsantrasyon ile etkileşime girebilir ve uyarı sinyallerini duymayı zorlaştırarak iş kazalarına ve yaralanmalarına neden olabilir. Gürültü kaynaklı işitme kaybının etkileri derin olabilir, yüksek frekanslı sesleri duyma yeteneğinizi sınırlar ve iletişim kabiliyetinizi ciddi şekilde bozar.

Gürültüye bağlı işitme kaybı hemen olabilir veya fark edilmesi uzun zaman alabilir. Geçici veya kalıcı olabileceği gibi bir kulağı veya her iki kulağı da etkileyebilir. İşitme duyunuza zarar verdiğinizi fark etmeseniz bile, gelecekte, özellikle telefonda veya gürültülü bir odada konuşurken diğer insanları anlayamamak gibi, işitmede sorun yaşayabilirsiniz. Sizi nasıl etkileyebileceğinden bağımsız olarak, kesin olan bir şey var; gürültüye bağlı işitme kaybı, önleyebileceğiniz bir şeydir.

Gürültününetkilerinden korunmak için öncelikli olarak maruz kalınan gürültü seviyesinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İSG Ölçümleri kapsamımızda yer alan gürültü ölçüm metotları;

TS EN ISO 11200 İş Mahallinde Makine ve Donanımlardan Yayılan Ses Basınç Düzeyinin Tespiti

TS EN ISO 11201 İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

TS EN ISO 11202 Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

TS EN ISO 11204 Bir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi – Çevresel Düzeltmeler Gerektiren Yöntem

TS EN ISO 9612 Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi

TS 2607 ISO 1999 Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti

TS EN ISO 9612 Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi

İşletme içi metot- ”TA.275.Rev.04” (TS ISO 1996-2/TS ISO 1996-2/T1) İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü

ISO 11904-1 Kulak yakınındaki ses kaynaklarından gürültü maruziyetinin ölçülmesi (Kulak İçi Gürültü Ölçümü)

Gürültü ölçümlerinin gerçekleştirilmesi akabinde hesaplanan değerler, Çalışanların Gürültü İle İlgili RisklerdenKorunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

  1. a) En düşük maruziyeteylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa[135 dB(C) re. 20 µPa](20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).
  2. b) En yüksek maruziyeteylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa[137 dB(C) re. 20 µPa].
  3. c) Maruziyetsınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa[140 dB(C) re. 20 µPa].

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.