İmisyon Ölçüm Laboratuvarı

İmisyon ölçümü, tesislerin kırma, patlatma, depolama gibi açık alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir. Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 kapsamında yürütülen imisyon ölçümü faaliyetleri gerekli hallerde ciddi bilgi ve tecrübe birikimi ile hazırlanan modelleme çalışmaları sonucu gerçekleştirilerek atmosfere yayılan kirletici konsantrasyonlarının en doğru ve bilimsel şekilde belirlenmesi amaçlanmaktadır.

İmisyon ölçümlerinde, laboratuvarların TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi ve bakanlık tarafından verilen eğitimlere katılan sertifikalı personel bulundurması gereklidir.

Haliç Çevre olarak müşterilerimizin imisyon kapsamdaki ihtiyaçlarını en uygun ve en sorunsuz şekilde karşılayabilen özel ve/veya tekil projelere imza atmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

 

İmisyon

Hava Kalitesi – İmisyon Ölçümü ve Analizleri | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu
• PM2.5 PM10 ve Çöken Toz Ölçümü
• PM10 ve Çöken Tozda Ağır Metal (Alüminyum(Al), Arsenik (As), Baryum( Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom(Cr), Bakır (Cu), Mangan(Mn), Nikel(Ni), Kurşun(Pb), Selenyum(Se),Kalay (Sn), Vanadyum(V), Antimon (Sb), Talyum (Tl) ve Çinko (Zn)) Ölçümü
• Kısa ve Uzun Vadeli Hava Kalitesi Ölçümü
• Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
• Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi Ölçümü
• Pasif Örnekleme Metodu ile Numune Alma
• Ortam Sıcaklığı ve Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
• Hava Kalitesi Modellemesi ve Ölçüm Raporu
• Kirletici Parametrelerin Dağılım Haritalarının Çıkarılması
• Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması
• Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması
• Aktif Örnekleme Metodu ile Numune Alma
• Kütlesel Debi Hesaplanması
• NO Derişimlerinin Tayini
• BTEX Derişimlerinin Tayini
• H2S Derişimlerinin Tayini

 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.