İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandı (Ek)

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını,

Laboratuvarın Yükümlülükleri

Yürürlülük

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARI

HİZMET KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

 1  Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 2  İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 3  Kişisel Gürültü Maruziyeti
 4  İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
 5  Kişisel Titreşim Maruziyeti
 6  Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 7  Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 8  Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 9  Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 10  Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 11  Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 12  Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 13  Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 14  Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 15  Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 16  Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
 17  Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
 18  Aydınlatma
 19  Termal Konfor
 20  Manyetik Alan Ölçümleri
 21  Radyasyon Ölçümleri
 22  Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları