İş Hijyeni Ölçümü

İş Hijyeni Ölçümü için kullandığımız tüm parametreler Akreditasyon sertifikamız kapsamında olup, İSGÜM tarafından yetkilendirilmiştir.

DENEYİ YAPILAN ALANDENEY ADIDENEY METODU
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının TayiniASTM D 4490-96
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Oksijen (O2), Karbonmonoksit (CO), Hidrojen Sülfür (H2S),
Metan (CH4, %LEL), Karbondioksit(CO2), Kükürdioksit(SO2), Nitrojendioksit(NO2) Tayini
İşletme içi metot
NIOSH-NMAM
6604
NIOSH-NMAM
6601
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin TayiniTS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal
Analizleri
Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayiniİşletme içi metot
OSHA ID 121
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal
Analizleri
Civa (Hg) TayiniNIOSH-NMAM
6009
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal
Analizleri
Arsenik trioksit ( As2O3)TayiniNIOSH-NMAM
7901
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Ağır Metal AnalizleriAğır Metal ve Bileşiklerinin Tayini
Kurşun (Pb)
NIOSH-NMAM 7082
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Ağır Metal AnalizleriKrom (+6) TayiniNIOSH-NMAM 7600
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Metal Oksit ÖlçümüMagnezyum oksit (MgO), Kalsiyum oksit(CaO), Titanyum dioksit(TiO2) Tayiniİşletme İçi Metot
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun TayiniHSE-MDHS 14/3
​İş Hijyeni Toz ÖlçümüToplam Tozun TayiniNIOSH-NMAM 500
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Solunabilir Tozun TayiniASTM D 4532
NIOSH-NMAM 600
İş Hijyeni

Toz Ölçümü

Metal İşleme sıvısında oluşan toz ve aerosol tayiniNIOSH -NMAM 5524
İş Hijyeni Yağ BuharlarıMineral Yağ Buharları TayiniMDHS 84/2
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Çalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin TayiniCEN/TR 16013-3
İş Hijyeni Lastik Buharı ve Lastik TozuLastik Buharı ve Lastik Tozu TayiniMDHS 47/3
İş Hijyeni Çalışma Ortamında AzotoksitlerAzot Oksit (NO) ve Azotdioksit (NO₂) TayiniNIOSH-NMAM 6014
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Asfalt DumanıAsfalt Dumanı TayiniNIOSH-NMAM 5042
İş Hijyeni Çalışma Ortamında FosfinFosfin TayiniNIOSH-NMAM 6002
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Asetik AnhidritAsetik Anhidrit TayiniNIOSH-NMAM 3506
İş Hijyeni Asbest Numune AlmaAsbest ve Diğer Liflerin SayımıNIOSH-NMAM 7400
İş Hijyeni Termal KonforTermal Çevrenin Ergonomisi – WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin DeğerlendirilmesiTS EN 7243
İş Hijyeni Termal KonforOrta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların BelirlenmesiTS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Formaldehit Analizi
Formaldehit TayiniNIOSH-NMAM
3500
İş Hijyeni
Amonyak
Amonyak (NH3)TayiniNIOSH-NMAM
6015
İş Hijyeni
Alkalin Tozları
Alkalin Tozlarının Tayini (Sodyum Hidroksit
(NaOH), Potasyum Hidroksit (KOH), Lityum
Hidroksit (LiOH))
NIOSH-NMAM
7401
İş Hijyeni
Silis-Silika Kristalleri
Kristal Silika (SiO2) TayiniNIOSH-NMAM
7601
NIOSH-NMAM 7602
HSE -MDHS 101/2
İş Hijyeni

Çalışma Ortamında Hidrazin Tayini

Hidrazin AnaliziNIOSH -NMAM 3503
İş Hijyeni
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Siyanür (HCN) TayiniNIOSH-NMAM
6010
İş Hijyeni Karbon SiyahıKarbon Siyahı TayiniOSHA ID 196
İş Hijyeni Manyetik Alanİnsanların Elektrik, Manyetik Ve Elektromanyetik Alanlara (0 Hz-1 MHz) Maruz Kalmasının ÖlçülmesiTS EN 50413
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin ÖlçümüCOHSR-928-1-IPG-039
İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün ÖlçülmesiTS EN ISO 9612
İş Hijyeni
Gürültü
İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde
Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses
Basınç Seviyelerinin Tayini
TS EN ISO 11201
İş Hijyeni
Gürültü
Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin
Tayini
TS EN ISO 11202
İş Hijyeni
Gürültü
Bir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi – Çevresel Düzeltmeler Gerektiren
Yöntem
TS EN ISO 11204
İş Hijyeni
Gürültü
İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümüİşletme içi metot
İş Hijyeni
Gürültü
Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespitiTS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni Gürültü ÖlçümüKulak yakınındaki ses kaynaklarından gürültü Maruziyetinin ölçülmesi (Kulak İçi Gürültü Ölçümü)ISO 11904-1
İş Hijyeni
Titreşim
Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve DeğerlendirilmesiTS ISO 2631-1
(TS EN 1032+A1 ile
birlikte)
İş Hijyeni
Titreşim
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve DeğerlendirilmesiTS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni
Titreşim
Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin TespitiTS EN 1032+A1

İş Hijyeni alanında laboratuvarımızın hizmet verdiği ölçümlere ilişkin akreditasyon kapsamı için tıklayınız.


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.