Kimyasal Etken Ölçümleri Alanında Hizmet Verilecek Parametre Listesi

Kapsam¹ Parametre²  İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun Adı Metot Numarası  ve Tarihi
Kimyasal Formaldehit   İş yeri ortamındaki formaldehitin örneklenmesini ve analizi NIOSH 3500
Kimyasal Civa   İş yeri ortamındaki cıvanın örneklenmesi ve analizi NIOSH 6009
Kimyasal Amonyak   İş yeri ortamındaki amonyak gazı konsantrasyonunun örneklenmesi ve analizini NIOSH 6015
Kimyasal Kişisel ve Ortam
Solunabilir Toz
  İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analizi ASTM D 4532
Kimyasal   İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analizi MDHS 14/3
Kimyasal Havadaki Arsenik (As) Konsantrasyonu   İş yeri ortamındaki arsenik toz ve buharının örneklenmesi ve analizi NIOSH 7901
Kimyasal Alkali Tozları (NaOH, KOH, LiOH)   İş yeri ortamındaki alkali tozların örneklenmesi ve analizi NIOSH 7401
Kimyasal HCN   İş yeri ortamındaki hidrojen siyanürün örneklenmesi ve analizini NIOSH 6010
Kimyasal Vanadyum   İş yeri ortamında bulunan metallerin (V) örneklenmesi ve analiz edilmesi HLC-07 İşletme İçi Metot
Kimyasal Organik, İnorganik ve Toksik Gaz
ve Buhar İmisyonlar
  Toksik gaz ve Buharların Dedektör Tüpler Kullanılarak Ölçülmesi ASTM D 4490
Kimyasal VOC   Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz
Kromatografisiyle Analiz-Bölüm 1:Pompa ile Numune Alma Yöntemi
TS ISO 16200-1
Kimyasal Çalışma Ortamı havası ve Kişisel Maruziyet – Ağır Metaller   Çalışma ortamında Atomik  Absorbsiyon Spektrofotometre  ile Metal Tayini (Au, Ag, Al, Ba, Be, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg,  Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Tl, Zn) HLC-05 İşletme İç Metot
Kimyasal Kişisel ve İş Yeri Ortamı Toz   Optik yöntem ile hava kirliliği ölçme metotları havada süspansiyon durumunda bulunan
madde miktarının tayini
CEN TR 16013-3
Kimyasal Ortam Havası O2 Tayini  Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (O2) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini NIOSH 6601
Kimyasal Ortam Havası CO Tayini  Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (CO) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini NIOSH 6604
Kimyasal Ortam Havası Yanıcı gazlar, zehirli gazlar veya oksijenin ölçülmesi   Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini HLC-04 İşletme İçi Metot
Kimyasal Kristalin Silika Tayini (SiO2)   İş yeri ortamındaki Kristalin Silika Tayini (SiO2) NIOSH 7601
Kimyasal Karbon Siyahı Karbon Siyahı Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik
OSHA ID 196
Kimyasal Ağır Metal ve Bileşiklerin Tayini (Pb) Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS)
NIOSH 7082
Kimyasal Lastik Buharı ve Tozu Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik
MDHS 47/3
Kimyasal Antimon (Sb), Kalay (Zn) Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS)
Osha ID 121
Kimyasal Krom+6 Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Spektrofotometrik Yöntem
Niosh 7600
Kimyasal MgO, CaO Tayini Hesaplama Metodu HLC.08- İşletme İçi Metot

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Mesaj Gönderin...
Laboratuvarımız, COVID-19 adlı salgın sebebiyle faaliyetini durdurmuş olup, mesajınıza 01.06.2020 tarihi itibariyle geri dönüş yapılacaktır.