MELBES Sistemi Gürültü Ölçümleri Hakkında

Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) ile ilgili olarak,

Çevre Mevzuatı ve 04 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında hazırlanacak çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu, akustik rapor ve gürültü haritalamalarına ilişkin gürültü ve titreşim ölçümlerinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

– Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan işletme, tesis, işyeri, imalathane ve atölyeler ile eğlence yerleri ve benzeri yerlerle ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı safhasında çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlamaya esas ölçümler,

– Şikâyete yönelik ölçümler, programlı, programsız veya şikâyete istinaden yapılacak denetimlerde, yetkili idarenin talebine istinaden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlamaya esas ölçümler,

– Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25’de yer alan çeşitli titreşim kaynaklarının neden olacağı çevresel titreşim raporu hazırlamaya esas ölçümler,

MELBES Sisteminden muaf tutularak ve söz konusu ölçümü gerçekleştirecek laboratuvarlar tarafından bugüne kadar uygulanan Emisyon Ölçüm Programı sistemi üzerinden, ölçüm bildirimi yapılarak gerçekleştirilecektir.

– Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olmak üzere akustik rapor hazırlayamaya esas tüm ölçümler,

– Sanayi tesisi alanlarına ilişkin gürültü haritalamaya yönelik tüm ölçümler,

– Gürültü kaynağının büyük çoğunluğu yapı dışında olmayan sanayi tesisleri için TS EN 12354-4 metodu kullanılarak hazırlanacak akustik raporlara esas endüstriyel gürültü ölçümleri,

– Çevresel etki değerlendirme sürecinde arka plan gürültü seviyesi ölçümleri,

MELBES Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Önemle duyurulur…

 

Kaynak: https://lab.csb.gov.tr


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları