Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES)

13.12.2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı’ nda, Çevre Laboratuvarlarının beklediği Merkezi Laboratuar Belirleme Sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başlığı altında ÇŞB-35 maddesi ile verilmiştir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇŞB-01 81 İl’e Millet Bahçelerinin Yaygınlaştırılması
ÇŞB-02 Kanal İstanbul Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilmesi ve ilk 2 etabın onaya hazır hale getirilmesi
ÇŞB-03 Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısının 13.000’e yükseltilmesi
ÇŞB-04 İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihalelerinin gerçekleştirilmesi ve inşaatlarına başlanılması
ÇŞB-05 Emlak Bankası’nın yapılandırma sürecinin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi
ÇŞB-06 Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında bölgesel uyum platformu oluşturulması ve risk analizinin yapılması
ÇŞB-07 Köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini teminen mevzuat düzenlenmesi ve tasarım kılavuzlarının hazırlanması
ÇŞB-08 Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlarda “Sanayi Alanı” olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.
ÇŞB-09 Konut Piyasası Takip Sisteminin kurulması çalışmalarına başlanılması
ÇŞB-10 Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması
ÇŞB-11 Konya, Kırşehir, Çorum, Kastamonu ve Trabzon illerinde tescil harici alanların tescillerinin yapılmasına yönelik pilot çalışmanın ihale edilmesi
ÇŞB-12  Yerel Yönetimlerin Altyapısının Güçlendirilmesi amacıyla yol, içmesuyu, atıksu, jeotermal ishale hattı gibi toplam 74 adet yapım işinin tamamlanması ve 14 adet yeni yapım işinin başlatılması
ÇŞB-13 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması
ÇŞB-14 Katı Atık Programı (KAP) kapsamında toplam 18 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihalelerinin yapılması
ÇŞB-15 Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 40,8 km bisiklet yolu, 3,5 km yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve 12 bin m2 gürültü bariyeri yapılması
ÇŞB-16 Şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi kullandırılması
ÇŞB-17 9.000 konut ve sosyal donatının tamamlanması
ÇŞB-18 10.000 aileye sosyal konut satışının gerçekleştirilmesi
ÇŞB-19 20 milyon m² yüzölçümlü Hazine taşınmazının yatırım teşvik belgeli yatırımcılar için arz edilmesi
ÇŞB-20 40 milyon m² yüzölçümlü Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma, hayvancılık ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinin yapılmasının desteklenmesi
ÇŞB-21 Turizm tesislerinin sözleşme sürelerinin uzatılması işlemlerine başlanılması
ÇŞB-22 20 bin hak sahibi çiftçimiz tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedelle kiralanması
ÇŞB-23 Tarihten referans alan projeler ile 200 adet Geleneksel Diyarbakır Evi Projesi’nin tamamlanması, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce Zonguldak illerinde yöresel konut projelerine başlanması, kamu binaları tasarım rehberinin hazırlanması
ÇŞB-24 5 ilde 19 farklı tipte Konut Projesinin tamamlanması
ÇŞB-25 İmar mevzuatı/hukukuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması
ÇŞB-26 3 Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ilk etap ihalelerin yapılması
ÇŞB-27 e-Devlet kapısında ve internet ortamında gerçekleştirilen çevre, şehircilik ve tapu işlemlerinin artırılması kapsamında 30 hizmetin daha e devlet kapısına entegre edilmesi
ÇŞB-28 Vatandaşlarımızın ve yabancı yatırımcıların ülkemizdeki taşınmaz yatırımlarına yönelik olarak bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması ve ülkemize yabancı sermaye akışının hızlandırılması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurt Dışı Teşkilatının açılması çalışmalarına başlanması
ÇŞB-29 Akıllı şehirlerin altyapısını oluşturmak üzere 2019-2022 Ulusal Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planının tamamlanması ve izlenmesi
ÇŞB-30 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında Ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesinin hayata geçirilmesi
ÇŞB-31 5 adet Tapu Bölge Müdürlüğündeki Osmanlıca sicillerin Merkez Arşivine Toplanması ve Tasnifi’nin yapılması
ÇŞB-32 Türkiye Anıt Ağaç ve Mağara Atlasının hazırlanması
ÇŞB-33 Kara ve Deniz Koruma Alanlarının Arttırılması kapsamında Salda Gölü ve Karaburun ve Ildır Körfezinin Özel Çevre Koruma alanı olarak ilan sürecine kadar olan işlemlerin tamamlanması
ÇŞB-34 Akıllı çevre denetimleri ve Atığım Geri Dönüşüyor çalışmasının başlatılması
ÇŞB-35 Kirleticilerin kimlik tespiti, denizlerde ve havzalarda tespit edilmiş sıcak noktaların sürekli olarak izlenmesi ve Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine geçilmesi (MELBES)
ÇŞB-36 Ankara Kızılay Saraçoğlu Mahallesindeki ilk toplu konut projesinin özgün dokusunun korunarak yenilenmesi için ihaleye çıkılması
ÇŞB-37 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile kampüs alanlarının rehabilitasyonu ve koru alanlarının oluşturulması
ÇŞB-38 79 ilde toplam 240 açılış yapılması, 33 ilde 52 temel atılması
ÇŞB-39 “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” ön hazırlık, araştırma ve analizlerinin tamamlanması ve plan hazırlama sürecinin başlatılması


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.