Numune Alma Eğitimi 06-13/04/2018 Tarihleri Arasında Antalya’da Düzenlenecektir

08 Mart 2018

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına “Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak,  Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma” eğitimleri için ön talep başvuruları alınmış olup, söz konusu eğitimler 06-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.“Numune Alma” eğitimlerine ilişkin müracaatlar, http://www.tucev.org/ adresinden yapılacaktır.Öğrenim Durumu ile İlgili Hususlar:

“Numune Alma” eğitimine başvuruda bulunan katılımcının ilgili Yönetmelikte belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden” mezun olması zorunludur.

1) Öğrenim durumu ile ilgili şartlar, “Numune Alma Eğitimi” ne ilk kez katılacak personel için geçerlidir.

2) Daha önceki eğitimlere katılarak “Yetkili Numune Alma Personeli Kimlik Kartı” almaya hak kazanmış personelde bu şartlar aranmaz.

3) Başvuru taleplerinin gerçeği yansıtmaması halinde eğitim başvurusu geçerli sayılmaz ve ücret iadesi yapılmaz.

Teorik ve uygulama içerikli olan eğitim sonunda sınava tabi tutulan katılımcılardan başarılı olanlar 5 yıl süre ile geçerli olan “Numune Alma Kimliği” ile” Numune Alma Yetki Belgesi ” almaya hak kazanacaktır.


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.