Numune Alma Eğitimleri Ön Talep Başvurusu Hakkında

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına “Su ve Atık Sudan Numune Alma”, “Arıtma Çamuru, Toprak,  Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma”, “Emisyon – İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma”, “Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama” eğitimleri, talepler doğrultusunda 01-30 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Söz konusu eğitimler talep doğrultusunda açılacak olup, başvuruda bulunan katılımcının ilgili Yönetmelikte belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden” mezun olması zorunludur.

Eğitim ön başvurusunu yapılmadan önce duyuru metninde belirtilen hususlar dikkate alınması ve “Numune Alma Eğitimi İçin Ön Talep Formu”  doldurularak 11 Mart 2019 tarihine kadar “Su ve Atık Sudan Numune Alma”, “Arıtma Çamuru, Toprak,  Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma” eğitimleri için elektronik posta yolu ile nursel.sahin@csb.gov.tr  , “Emisyon – İmisyon Ölçümleri Ölçüm ve Numune Alma”, “Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama” eğitimleri için mustafa.altundag@csb.gov.tr  elektronik posta yolu adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim ile ilgili eğitim programı, tarihi, yeri  vb. hususlardaki açıklamalar, Genel Müdürlüğümüz Çevre Referans Laboratuvarına ait http://lab.csb.gov.tr/ web sitesinden duyurulacaktır.”

Kaynak : https://lab.csb.gov.tr/


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
Mesaj Gönderin...
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.
Powered by