Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik Taslağı

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik Taslağı’na dair ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerini almak üzere söz konusu Yönetmelik Taslağı; Genel Müdürlüğümüz web-sitesinde Mevzuat – Taslak Yönetmelikler/Tebliğler bölümünde yayınlanmaktadır. 19 Eylül 2016 mesai saati bitimine kadar görüş ve önerilerinizi Bakanlığımıza (ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) bildirebilirsiniz.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik Taslağı – Görüş Bildirme Formu


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları