“Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” ile İlgili Ön Talep Başvurusu Hakkında

1 Mart 2018

 

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen çevre laboratuvarlarına “Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi” ve “Arıtma Çamuru, Toprak,  Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi”nin, talepler doğrultusunda 01-15 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Söz konusu eğitimler talep doğrultusunda açılacak olup, başvuruda bulunan katılımcının ilgili Yönetmelikte belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden” mezun olması zorunludur.

Öğrenim Durumu ile İlgili Önemli Hususlar:

1) Öğrenim durumu ile ilgili şartlar, “Numune Alma Eğitimi”’ne ilk kez katılacak personel için geçerlidir.

2) Daha önceki eğitimlere katılarak “Yetkili Numune Alma Personeli Kimlik Kartı” almaya hak kazanmış personelde bu şartlar aranmaz.

3) Başvuru taleplerinin gerçeği yansıtmaması halinde eğitim başvurusu geçerli sayılmaz ve ücret iadesi yapılmaz.

Eğitim için ön başvuru yapılmadan önce duyuru metninde belirtilen hususların dikkate alınması ve  “Doküman 1” başlığı altında yer alan “Numune Alma Eğitimi İçin Ön Talep Formu”nun doldurularak 6 Mart 2018 tarihine kadar elektronik posta yolu ile nursel.sahin@csb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

NOT:

  1. “Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi” için başvurular 120 kişi ile sınırlı olacaktır.
  2. “Arıtma Çamuru, Toprak,  Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” için başvurular 80 kişi ile sınırlı olacaktır.
  3. Başvuru talepleri her bir eğitim için ayrı olarak belirlenen kontenjanın %70’in altında gerçekleşmesi durumunda eğitim o kapsamda açılmayacak, 2018 yılın son çeyreğinde talep alınacaktır.
  4. Eğitim programı ve organizasyonu “Ön Talep Formu” na göre yapılacağından kurum/kuruluş/işletmelerin gerekli titizliği göstermesi önem arz etmektedir.

 

DOKÜMANLAR

KAYNAK: http://lab.csb.gov.tr/


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları