TS EN ISO 7243 İle Gelen Değişiklikler

TS EN ISO 7243 İle Gelen Değişiklikler

Çalışma ortamındaki ısı baskısının tayininde kullanılmakta olan TS EN 27243 standardı geçtiğimiz aralık ayında iptal edilerek yerini TS EN ISO 7243 standardı almıştır. Yeni standart metot, eski metotla aynı şekilde WBGT indeksi üzerinden değerlendirme yapsa da getirdiği önemli yenilikler mevcut.

Yeni standardın içerdiği önemli değişikliklerin başında ölçüm sonucunun değerlendirilme yöntemi yer alıyor. TS EN 27243 standardında ölçüm sonucu elde edilen WBGT değeri, kişinin çalışma periyodu içerisindeki dinlenme süresiyle ilgili bir kriter sunuyordu (%25 dinlenme-%75 çalışma gibi) fakat yeni standartta bu değerlendirme ortadan kaldırılmış durumda. Yeni standartta bunun yerine sadece ortamda ısı baskısının var olup olmadığı değerlendirilebiliyor.

TS EN 7243’ teki önemli yeniliklerden biri de kıyafet düzeltme değerleri (CAV). Eski standartta giyilen kıyafetlerin referans değerlere (sınır değerlere) etkisinin var olduğunu belirtilmek ile beraber kıyafetlerin değerlendirmeye etkisinin nasıl katılacağı ile ilgili bir bilgi mevcut değildi. Ayrıca referans değerler sadece belirli bir termal dirence (0.155 m2K/W) sahip kıyafetler için hazırlanmıştı. Yeni standartta kıyafetlerin değerlendirmeye katılabilmesi için kıyafet düzeltme değerleri verilmiş ve bu değerlerin ölçülen WBGT değerleri ile toplandıktan sonra referans değerlerle karşılaştırılması istenmiş durumda. Kıyafetlerin termal özelliklerine göre belirlenmiş olan bu düzeltme değerleri (CAV) için bir tablo hazırlanmış.

Ölçümün yapılacağı yükseklik konusunda TS EN 27243 standardı oldukça dikkatli yaklaşırken, yeni standartta bu konunun farklı olduğu görülüyor. TS EN 27243 standardında ölçümün yapılacağı yüksekliğe ölçüm öncesi gerçekleştirilen bir değerlendirme ile karar verilmesine karşın yeni standartta bu durum daha esnek bir şekilde yazılmış ve ön değerlendirme istenmemiş. Ölçümlerin genellikle karın yüksekliğinden ölçülmesi gerektiği fakat maksimum maruziyetin farklı bir yükseklikte olması durumunda o yüksekliğin kullanılmasının doğru olacağı belirtilmiş.

Ölçümde küre sıcaklığı parametresi için kullanılan küre çapı konusunda da bir esneklik söz konusu. Eski standartta sadece 150 mm çapındaki kürelerin kullanabileceğine dair bilgi varken yeni standart farklı çaplardaki kürelerin kullanılabileceği bilgisiyle beraber alternatif çaplar için nasıl bir düzeltme yapılabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgi veriyor.

Yeni standartta ilgi çeken bilgilerden bir tanesi de ıslak sıcaklık parametresi değerinin ölçülmeden hesaplanabilmesi için verdiği formülasyon. Standart yöntemin basit ve güvenilir olmadığını belirtse de bazı uygulamalarda gerekebileceği sebebiyle bu konuya özel bir sayfa ayırmış.

Yeni standartta gözden kaçırılmaması gereken bir farklılıkta kullanılan kuru sıcaklık sensörünün doğruluğunun arttırılmış olduğu. Eski standartta +/- 1 oC olan doğruluk yeni standartta +/- 0,5 oC olarak belirtilmiş.

TS EN ISO 7243 getirdiği yeniliklerle daha uygulanması kolay ve daha net bir standart görünümü veriyor. Bu öngörünün doğruluğu önümüzdeki 1 yıl içerisindeki tecrübeler ile kesinleşecektir.

KAYNAKLAR:

  • TS EN ISO 7243
  • TS EN 27243

Gökhan GÜLENÇ – Çevre Mühendisi / İş Güvenliği Uzmanı


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları