Emisyon-İmisyon Ölçümü Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi Sunumları

 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ve Uygulamaları İNCELE
 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik İNCELE
 Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği Gereğince Hava Emisyonu Konulu Çevre İzni Kapsamında; Emisyon-İmisyon Ölçümleri Ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri İle İlgili Emisyon Ölçüm Raporlarının İncelenmesi Ve Karşılaşılan Durumlar İNCELE
 Emisyon Ölçüm Raporu Formatı İNCELE
 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik  İNCELE
 Ölçüm Düzlemi Ve Noktaların Tespiti İNCELE
 Bacagazı Ölçüm Ve Örneklemeleri İNCELE
 Tartım İşlemleri İNCELE
 Baca Dedeksiyon Limitleri Ve Ölçüm Süreleri Hesaplamaları İNCELE
 İzokinetik Örnekleme İle İlgili Hesaplama Örneği İNCELE
 Çoklu Ölçümler İçin Hesaplama Örneği İNCELE
 Gaz Ve Buharların Ölçülmesine İlişkin Örnek Hesaplamalar İNCELE
 Portatif Cihazlar Kullanılarak Gaz Ve Buharların Ölçülmesine İlişkin Örnek Hesaplamalar İNCELE
 Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi Ve Ölçüm Metotları İNCELE
 Belirsizlik Hesaplamaları İNCELE
 VOC Parametresinde Metot Seçimi İNCELE
 Emisyon Hesaplama İNCELE
 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) İNCELE


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları