İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması

İnsanların günlük yaşam faaliyetlerinde içme, yıkanma ve temizlik gibi ihtiyaçları için kullandıkları, toplu bir su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına sunulan sular içme ve kullanma suları şeklinde tanımlanır. Bu suların sağlaması gereken özellikler  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ de verilmiştir.

İçme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan suların sahip olması gereken özellikler ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın yayınlamış olduğu İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre öncelikle bu sular özelliklerine göre çeşitli kategorilere ayrılır, sonra bu kategorilere uygun izlenmesi gereken parametreler, numune alma ve analiz sıklıkları otaya konarak arıtma verimi tespit edilir.

Bu sular;

Basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ardından içilebilir hale gelen sular A1

Fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ardından içilebilir hale gelen sular A2

Fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ardından içilebilir hale gelen sular A3 olacak şekilde kategorilere ayrılır.

A3 kategorisi için verilmiş olan sınır değerleri aşan suların içme ve kullanma suyu olarak kullanımı tercih edilmez. Bunların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlilik oranları uygun değildir ama yine de bu sular mecbur kalındığında, mesela daha iyi kalitede alternatif başka bir su kaynağı bulunamadığında, ileri arıtma prosesleri ile arıtılarak suyun kalite özelliklerini içme suyu için uygun kalite standartları düzeyine yükselterek içme suyu temininde kullanılabilir.

Özetlemek gerekir ise; A1, A2 yada A3 kategorisine giren sular kendi kategorilerine uygun şekilde artıma yapıldıktan sonra İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ‘de geçen içme suyu kriterlerini sağlıyor hale gelmesi gerekir ki içme suyu olarak kullanılabilsin. Yer üstü ve yeraltı su kaynaklarından temin edilen suların arıtılması için inşa edilecek ya da revize edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esasları ve normları da yine Bakanlık tarafından tebliğ ile belirlenir. Bu sulardan numune alımında Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik ve Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği hükümleri dikkate alınır.

İçme suyu kaynaklarını kalite ve miktar açısından korumak ve iyileştirmek ile içme suyu arıtma maliyetlerini düşürmek maksadıyla her bir içme-kullanma suyu havzası için İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre içme kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda tedbirler alınır.

 

Feyza YALÇIN

Laboratuvar Yöneticisi/Kimyager

 

Kaynak:

http://www.resmigazete.gov.tr/


Bir Soru Sorun

Aşağıdaki bilgileri doldurarak soru sorabilirsin. *


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları