Su – Atıksu ve Deniz Suyu Analizleri

Su, Atık su ve deniz suyu analizleri, suyun bulunduğu, kullanıldığı veya uzaklaştırıldığı her alanda canlılara ve çevreye zarar vermemesi amacıyla gerçekleştirilen anlık veya periyotlu analiz çalışmalarıdır. Analizler Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerde, bakanlığın yayımladığı ilgili mevzuatlar kapsamında gerçekleştirilmektedir.  Atık Su numune alma periyotları Su Kirliliği Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliği’ inde belirtilen periyotlarda alınmakta olup, deşarj debilerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Numune alımını ve analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların, TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi ve bakanlık tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifikalı personel bulundurması gerekmektedir.

Laboratuvarımız, TÜRKAK Akredite ve Çevre Bakanlığından yetkili olarak su-atıksu ve deniz suyu analizleri gerçekleştirmektedir.

Su – Atıksu – Deniz Suyu Analizleri | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu       

Numune Alma Yetkilerimiz
• Atıksulardan Numune Alma
• Nehir ve Akarsulardan Numune Alma
• Deniz Sularından Numune Alma
• Yer altı/Gözlem Sularından Numune Alma
• Göl ve Göletlerden Numune Alma

 Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği Taslağı
 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik Ekler
 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği Değişiklik
 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Değişiklik
 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
 Alıcı Ortamlara Atıksu Deşarj Standartları ve Kirletme Yasakları Yönetmelik Taslağı Ekler
 Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi, Sınıflandırma ve İzleme Yönetmelik Taslağı Ekler

Atıksuların Boşaltım İlkeleri
• Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım
• Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları
• Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım
• Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanımı
• Kompozit Numunelerin Alınma ve Değerlendirilme Esasları
• Atıksu Miktarını ve Zararlarını Azaltmak için Alınabilecek Tedbirler
• Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları
• Evsel Nitelikli Atıksular İçin Deşarj Standartları
• Derin Deniz Deşarjlarıyla Alıcı Ortamlara Boşaltım
• Derin Deniz Deşarjına İzin Verilebilecek Atıksuların Özellikleri
• Derin Deniz Deşarj Kriterleri
• İstisna Hükümleri

Çevre İzni Alınması İle İlgili Hükümler
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İzni
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Konusunda Çevre İznine Tabi İşletmeler İçin Genel Hükümler
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İznine İtiraz
• Kirlenmeye Karşı Tedbir Yükümlülüğü
• Derin Deniz Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İzni

Atıksu Altyapı Tesislerindeki Uygulamalar
• Atıksu Toplama ve Bertaraf Yükümlülüğü
• Atıksu Bağlantı İzni ve Belgesi
• Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları
• Atıksu Toplama Sistemine Verilemeyecek Maddeler
• Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlanabilecek Atıksuların Özellikleri
• Ön Arıtma Tesisleri
• Kanalizasyon Sistemine Bağlantı ve Boşaltımların Kontrol Düzeni
• Atıksu Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde Yönetmeliğin İhlali Kapsamına Giren Davranışlar

Çeşitli Hükümler
• Denetim
• Haber Verme Yükümlülüğü
• Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
• İzleme
• Yaptırım

Geçici Maddeler
• Geçici Maddeler
• Renk Parametresine İlişkin İstisna


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.