İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

24 May, 2010

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK-3B kapsamında talep edilen özel belgeler arasında “il müdürlüğü uygunluk yazısı” yer almaktadır.

Emisyon konulu çevre izni verilmesinde talep edilen il müdürlüğü uygunluk yazısının içeriği 2 nolu dipnotta “İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb…) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.” şeklinde; çevre lisansı verilmesinde talep edilen il müdürlüğü uygunluk yazısının içeriği ise 4 nolu dipnotta “İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur.” şeklinde ifade edilmektedir.

Bu noktada “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı” verilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmaktadır.

1-İşletme tarafından uygunluk yazısı talebiyle bir dilekçe ile il çevre ve orman müdürlüğüne başvurulur. Dilekçe örnek formatına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

2-İl müdürlüğü uygunluk yazıları aşağıda belirtilen çevre izin/lisans konuları için işletmelerin yerinde incelenmesi esasına göre düzenlenecektir. Her bir izin lisans konusu için bu uygunluk yazısının düzenlenmesinde işletmelerde aranacak kriterlere aşağıdaki tablonun sağ sütunda bulunan linkler kullanılarak ulaşılabilmektedir.

3-Çevre lisansı için işletmeye uygunluk yazısı verilebilmesi için işletmenin ilgili bütün fiziksel şartları sağlaması gerekmektedir. Yerinde yapılan incelemede gerekli fiziksel şartları sağladığı tespit edilen işletmelere uygunluk yazısı verilecektir. Fiziksel şartların dışında teknik yeterlilik, proses, standartlar, ölçüm/analiz sonuçları vb. konularda herhangi bir inceleme yapılmayacaktır.

4-Emisyon konulu çevre izni için uygunluk yazısı verilebilmesi için, emisyon konulu çevre izni verilmesinde aranacak kriterlerin tamamının işletmede yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kriterler dışında işletmede ölçüm/analiz sonuçları kapsamında herhangi bir inceleme yapılmayacaktır.

5- Belirtilen şartı/şartların tamamını sağlamayan işletmelere eksiklik/uygunsuzluk giderilmediği sürece uygunluk yazısı verilmeyecektir.

6-İşletmelere verilecek uygunluk yazılarında aşağıdaki formatlar kullanılacaktır.

Emisyon Konulu Çevre İzni İçin İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Örneği

LİSANS KONULARI

Çevre Lisansı İçin İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Örneği

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

GERİ KAZANIM

Tehlikeli Atık

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Tehlikesiz Atık

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Atık Yağ

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Bitkisel Atık Yağ

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Atık Pil ve Akümülatör

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Ömrünü Tamamlamış Lastik

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Ambalaj Atığı

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

BERTARAF

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Düzenli Depolama

I.Sınıf

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

II.Sınıf

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

III.Sınıf

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

ARA DEPOLAMA

Tehlikeli Atık

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

İŞLEME

Tıbbi Atık Sterilizasyon

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Ömrünü Tamamlamış Araç

Geçici Depolama

İlgili Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

İşleme

İlgili Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Tanker Temizleme

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

Hurda Metal

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız

ARINDIRMA

PCB Arındırma

İlgili Dokümanı İndirmek için tıklayınız


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.