ATIK SU ve ÖZELLİKLERİ

Atık Su ve Özellikleri

İnsanlığın geldiği konum itibariyle endüstrileşme yaygınlaşmış, dünya nüfusunun artışı ise büyük bir ivme almıştır. Tüketimin artması ile beraber birçok kaynakazalmaya ve kirlenerek kullanılamaz hale gelmeye başlamıştır. Bu kaynakların en hayati değere sahip olanlarından birisi de sudur.

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen ya da tamamen değişmiş sulara atık su denilmektedir. Anayasa’ da yer alan Çevre Kanunu’na göre; “Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.” Evlerde veya endüstride kullanan suların çıkış değerleri alıcı ortam standartlarına göre limitlendirilmiştir ve limit değerlere uymayanların ise atık su arıtma tesislerinde yapılacak prosesler nihayetinde deşarj değerlerinin bu limitlerin altına indirilmesi gerekmektedir. Atık suların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreler ‘alıcı ortam’ şeklinde tabir edilmektedir.https://haliccevre.com/atik-su-ve-ozellikleri/

Evsel atık sular; evler, siteler, konutlar, motel ve oteller gibi yerleşim birimlerindeki kullanım sonucu oluşan kirli kanalizasyon sularıdır. Bu sulardaki en büyük kirlilik yüklerini deterjanlar, organik maddeler ve yağlar oluşturmaktadır.

EVSEL ATIKLAR ATIK SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atık Su Karakterizasyon Belirleme Çalışmaları

Atık suların tanımlanmasında iki temel faktör vardır:

  1. Karakterizasyonu
  2. debisi

Evsel atık suların içerik ve debileri az çok belli olsa da endüstriyel atık suların debileri ve içerikleri çok değişken olabilir. Endüstriyel atık sular, sanayide üretim aşaması sonucunda ortaya çıkan atık sulardır.

Atık suların karakterizasyonu belirlenirken de fiziksel, kimyasal ve biyolojik kompozisyonlarından yararlanılır. Renk, koku, sıcaklık gibi parametreler fiziksel özelliklere örnek verilebilir. Uçucu organik bileşikler, yağ-gress, pestisitler ise kimyasal parametrelere örneklerdir. Biyolojik içerik ise virüsler, hayvanlar ve bitkilerden oluşur.

Numune alma noktaları, numune alma teknikleri, kullanılan ekipmanlar, numune alma sıklığı ve numunelerin saklama koşulları da atık su karakterizasyon çalışmalarında çok önemlidir. Mesela akarsularda atık su numune alma noktaları homojen numunelerin toplanabileceği yerlerden seçilmelidir. Homojen su kalitesi oluşmuyorsa, numuneler bütün nehrin enkesit genişliği boyunca birkaç noktadan ve farklı derinliklerden alınır. Ayrıca numune alma esnasında çözünmüş gazların uçmasına yol açacak derecede türbülans oluşturulmaması gerekir. Analiz 24 saat içinde gerçekleşmeyecekse gerekli koruma yöntemlerini uygulamış olmak gerekir. Hatta mevsim bile atık su karakterizasyon çalışmalarında çok büyük önem taşır, örneğin kirleticiler için yaz aylarında kritik koşullar oluşur. Numune alma zamanı kirletici yüklerinin yoğun olduğu üretim zamanlarına denk gelmelidir. Bunlar gibi daha bir çok önemli detay ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliği’ de yer almaktadır.

Atık suların karakterizasyon çalışmaları doğru şekilde yapılmalıdır ki uygun arıtma tesisi tasarımında kullanılabilsin. Yazının en başında da belirttiğimiz gibi dünyadaki su kaynakları hızla tükenmekte. Arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılan atık sular, miktarı her geçen gün azalan su kaynaklarının bir de kirlenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden atık suların uygun şekilde arıtılması, bunun için de doğru artıma tesisinin tasarlanabilmesi adına atık su karakterizasyonunun en hassas şekilde yapılması çok önemlidir.

 

Feyza YALÇIN
Kimyager

 

Diğer Blog Yazılarımız İçin: https://haliccevre.com/blog/                                                                      Okumak İsteyebilirsiniz: Atıksuda Sahit Numune

 

Kaynaklar:

http://haliccevre.com/images/PDF/skky2pdf.pdf (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği)

http://haliccevre.com/images/PDF/su02.pdf (Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği)

http://haliccevre.com/images/PDF/STYD6.pdf (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliği)


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.