Atık Yönetimi Sempozyumu | 2012

1. Gün
 Avrupa’da Atık Hiyerarşisi
 Atık Bitkisel Yağların Yönetiminde Yasal Sorunlar
 Atık Yönetimince Çevre İzni ve Lisansı Süreci
 2003’den Bugüne Atık Yönetimi
 Atıklardan Enerji
 Geri Kazanımda Çalışan Sağlığı
 Atık Piyasaları ve Rekabet

2.gün
 Belediyelere Ambalaj Atığı Toplama Sistemleri
 Ambalaj Atıklarının Toplanması
 Ambalaj ve Ambalaj Atığı Yönetmeliğinde Önleme
 Ambalaj Atıklarının Yönetimi
 Ekonomik İşletmelerin Kayıt Altına Alınması
 Ekonomik İşletmelerde Ambalaj Yönetimi
 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 Atık Kızartma Yağlarının Sağlık Üzerine Etkileri ve Dünyada Uygulanan Sistemler
 Bitkisel Atık Yağların Toplanmasının Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Faydaları
 PCB’lerin Genel Özellikleri, İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerindeki Etkileri, PCB Arındırma ve Bertaraf Yöntemleri
 Türkiye’de PCB Yönetimi

Belediye ve Hafriyat Atıkları
 Türk Alman Biyogaz Projesi
 Biyogaz ve Biyogazın Avrupa’da Kullanımı
 Belediye Atıkları Yönetim Stratejisi Projelerde Entegre Yaklaşım
 Evsel Atık Yönetiminde Yakma Teknolojileri
 Katı Atıkların İkili Toplanmasına İlişkin Genelge taslağı
 Entegre Atık Yönetiminde Ön İşlem Tesisleri ve Önemi

Maden Atıkları
 Ülkemizde ve Yurtdışında Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları
 Maden Atıkları Bertaraf Tesisleri Uygulamaları
 Terk Edilmiş Balya(Balıkesir) Çinko- Kurşun Maden Atıklarının Ağır metal ve Doğal Radyoaktivite İçeriği ve Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi
 Atık Barajlarında Uygulanan Jeoteknik Çalışmalar
 Madencilik ve Çevre
 Maden Atıklarının Yönetimi

Ambalaj Atıkları
 Ambalaj Atıklarının Yönetiminde Kaynak Azaltma, Önleme ve Sürdürülebilirlik
 Ülkemizde ve Yurt Dışında Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları
 Maden Atıklarının Yönetimi

Atık Bitkisel ve Madeni Yağlar
 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 Atık Kızartma Yağlarının Sağlık Üzerine Etkileri ve Dünyada Uygulanan Sistemler
 Bitkisel Atık Yağların Toplanmasının Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Faydaları
 PCB’lerin Genel Özellikleri, İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerindeki Etkileri, PCB Arındırma ve Bertaraf Yöntemleri
 Türkiye’de PCB Yönetimi

Özel Atıklar
 Ömrünü Tamamlamış Araç Yönetmeliğinde Türk-Hollanda İşbirliği
 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 Recycling Tecnologies
 Ömrünü Tamamlamış Araç Sistem Yönetim Geliştirme Projesi
 Otomativ Sektörü Açısından ÖTA Yönetimi
 Türkiye’de ÖTA
 Ömrünü Tamamlamış Araç  ve  Lastik  Yönetimi Uygulamaları
 Atık Pillerin Geri Dönüşümü ve Avrupa Birliği Uygulamaları
 GSM Sektöründe Atık Akümülatör Uygulamaları

Sağlık Kuruluşu Atıkları
 Tıbbi Atık Yönetim Sistemi
 Evsel Atık İlaçların Toplanarak İmha Edilmesi
 Atık İlaçlar
 Atık İlaçların Yönetimi
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar

3. Gün
Ambalaj Atıkları
 Ambalaj Atıklarının Yönetiminde Kaynak Azaltma, Önleme ve Sürdürülebilirlik
 Ülkemizde ve Yurt Dışında Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Bitkisel ve Madeni Yağlar
 Türkiye’de Atık Madeni Yağ İzleme Sistemi
 Atık Madeni Yağ Toplama ve Geri Kazanım
 Atık Madeni Yağlardan Baz Yağ Üretim Teknolojileri
 Atık Yağlardan Kaynaklanan Çevre Sorunları
 Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar

Belediye ve Harfiyat Atıkları
 İklim Değişikliği – Karbon Piyasası ve Atık Sektörü
 İBB Katı Atık Tarifelerinin Uygulanması
 Depo Gazının Toplanması ve Değerlendirilmesi
 Atıksu Altyapı ve Evrensel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Yönelik Yönetmelik
 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yııkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 İstanbul Tuzla- Aydınlı İnşaat ve Yıkıntı Tesislerinin Geri Kazanım Tesisi İşletimi

Maden Atıkları
 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi
 Liç Atıkları, Atık Depolama Tesisleri ve Koza Uygulamaları
 Maden Atıklarının Sınıflandırılması
 Çevreye Duyarlı Macun Dolgu Teknolojisi ve Uygulamarı

Özel Atıklar
 Atık Elektirikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 Major Challenges of Refrigator to Reduce Emissions
 Atık yönetimi
 İklimlendirme, Soğutma Sektöründe Kullanılmış Gazların Geri Toplanması
 Ömrünü Tamamlamış Lastikler
 EU applications for Collection and Treatment of we

Sağlık Kuruluşları Atıkları
 Hastahane Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği
 Sağlık Kuruluşları Atıklarının Sınıflandırılması ve Atık Listesi
 Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi

Atık Yönetimi Sempozyumu | 2011

Ömrünü Tamamlanmış Lastik ve Araçların Yönetimi
1.Gün
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Kazanım Yöntemleri ve AB Uygulamaları
 Ömrünü Tamamlamış Lastikler| LASDER
 CMR ve SMR Deneysel Çalışmaları |Murat Karacasu
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

2.Gün
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kireç ve Çimento Sanayiinde Kullanımı
 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmelik Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar
 AB Sürecinde Ömrünü Tamamlamış Araç Yönetiminde Üretici Sorumluluğu
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Kazanımında Proliz Yöntemleri

Atık Bitkisel ve Madeni Yağlar İle PCB’lerin Yönetimi
Atık Madeni Yağlar Oturumu
 Madeni Yağ Bilgi Sistemi
 Atık Madeni Yağ Toplama ve Geri Kazanım

Bitkisel Atık Yağ Oturum
 Atık Yağ Empozyumu | Hüseyin Büyükşahin
 Bitkisel Atık Yağ Toplama Makinesı Sunumu | BAYTOM
 Bitkisel Atık Yağların Toplanması İle İlgili Dünyadaki Uygulamalar

PCB Oturumu
 Poliklorlu Bifenil’in İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
 PCB’lerin Çevre Üzerine Etkileri ve PCB İçeren Ekipmanların Arındırılması…
 PCB’lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Sunumu

Atık Pil ve Akümülatör İle Elektronik Atıkların Yönetimi
2.Gün
 Atık Akülerin Geri Kazanım Yönetmeliği ve Teknolojileri Yönetimi
 Atık Akü Geri Kazanımda İşyeri Standartları
 Atık Pil ve akü Geri Kazanımında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Tıbbi Atıkların Yönetimi
1. Gün
 2010/17 Genelgesi ve Uygulamaları
 Tıbbi Atıkların Sağlık Riskleri
 Tıbbi Atık Yönetimi

2.Gün
 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi
 Tıbbi Atıklar ve Kontrolü

3. Gün
 Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu ve Sterilizasyon Örnekleri
 Tıbbi Atık Yönetimi e-Eğitim Projesi

Tehlikeli Atık Yönetimi
1.Gün
 Atıkların Sınıflandırılması ve Kılavuzların Kullanım Prensipleri
 Tehlikeli Atıkların Belirlenmesinde Uygulanacak Analizler Laboratuvar Hizmetlerii
 Türkiye’de Tehlikeli Atık Yönetiminin İyileştirilmesi

2. Gün
 Tehlikeli Atık Beyan Sistemi ve Uygulama Sonuçları| TABS
 Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri| Ahmet Varır
 Tehlikeli Atıkların Düzenli Depolanması Sunumu

3. Gün
 Çimento Atık Kullanımı Sunumu
 Tehlikeli Atık Yönetim ve Bertaraf Yöntemleri
 Termik Santrallerden Kaynaklanan Küllerin Yönetimi

Maden Atıklarının Yönetimi
1. Gün
 Maden Atıkları Yönetimi Projesi
 Madencilik Sektöründe ÇED Süreci
 Maden Atıklarının Sınıflandırılması

2. Gün
 Maden Atıklarının Sınıflandırılması
 Cevher Zenginleştirme Atıkları

3.Gün
 Avrupa Birliğinde Maden Atıklarının Yönetimi
 Kışladağ Altın Madeni Sunumu

Belediye ve Harfiyat Atıkları Yönetimi
 2011 Atık Sempozyumu- Depo Gazı
 Hafriyat Topragi Insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolü Yönetmeligi
 İstanbul’da Harfiyat Atıklarının Yönetimi ve Türkiye İçin Öneriler
 İnşaat Atıklarının Geri Dönüşüm Sistemleri
 İstanbul İçin Evsel Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Bertarafı

Ambalaj Atıkları Yönetimi
Belediye Oturumu
 Ambalaj Atığı Yönetiminde Belediyelerin Sorumluluğu
 Belediyelerde Ambalaj Atık Yönetimi<

Belgelendirme
 Atık Yönetimi Sempozyum Sunumu

Depozito
 Depozito Uygulaması
 Tek Kullanımlık ambalajlar İçin Mevzuata veya Enstürümanlara Bağlı Depozito Uygulamaları

Piyasaya Sürenlerin Kayıt Altına Alınması
 Piyasaya Sürenlerin Kayıt Altına Alınması

Sanayi Oturumu
 Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi
 Ambalaj Atık Yönetiminde Sanayi Sorumluluğu
 Atık Yönetimi Sempozyumu


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.